Čtrnáctiletý Matěj z Mnichova Hradiště není jen obyčejným skautem a žákem osmé třídy místní základní školy. Během vyučování i ve svém volném čase už šest let pomáhá kamarádovi Honzovi. Ten trpí autistickou poruchou a potřebuje pomoc s přípravou na jednotlivé předměty i různé mimoškolní aktivity. Matěj mu tak významně pomáhá, aby se snáze začlenil do společnosti a nezaostával ve výuce. Za své nezištné odhodlání si tak vysloužil ocenění Mladý Hrdina. Matějův příběh byl objeven díky partnerství s Junákem ­– českým skautem.

Matěj svému spolužákovi a kamarádovi Honzovi pomáhá již od druhé třídy základní školy. Honza totiž trpí atypickým autismem. Ten se neprojevuje tak silně jako dětský autismus. Oproti „běžným“ autistům nemají tyto děti tak velký problém komunikovat s ostatními nebo netrpí tolik nutkavou potřebou dělat neobvyklé pohyby. Lékaři tuto nemoc často odhalí až v pozdějším věku, malí atypičtí autisti se proto nejprve často léčí s podezřením na poruchu soustředění, řeči apod.

Chlapci spolu tráví spoustu času ve škole i mimo ni. Matěj Honzovi pomáhá s přípravou na hodiny, doprovází ho na oběd do školní jídelny a doma si spolu opakují nově probranou látku. „Pomoc Honzovi je pro mě samozřejmostí. Nikdy jsem neřešil, proč mu pomáhám, prostě to dělám,“ říká Matěj. Honza má nárok na osobní asistentku, avšak jen na několik hodin týdně, pomoc Matěje je tak pro něj velmi důležitá.

Matěj se kromě pomoci kamarádovi několik let věnuje i skautingu. Je členem 1. oddílu Mnichovo Hradiště, kam se dostal už v první třídě díky svému staršímu bratrovi. Skautský oddíl v Mnichově Hradišti má v současné době přes 70 členů. Ti své aktivity provádějí pod vedením Tomáše Pryla, skautským jménem Řebik. „Jsme velmi hrdí na to, že v řadách skautů jsou chlapci a dívky, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a zcela nezištně pomáhají druhým. A co víc, je to pro ně naprosto automatické a přirozené,“ dodává Tereza Sieberová, alias BaTerka, která má v oddílu v Mnichově Hradišti na starosti propagaci.

Matěj je skvělý kluk. Je až neuvěřitelné, s jakou samozřejmostí a obětavostí dlouhodobě pomáhá svému kamarádovi. Je velkou inspirací pro další děti a mladé lidi, ale i pro dospělé. Přesně takové kluky a holky hledáme a chceme je ocenit tak, aby se i jejich příběhy staly motivací pro ostatní,“ komentuje hrdinství oceněného Matěje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

„Partnerství s projektem Mladý hrdina jsme uzavřeli v říjnu roku 2017. Je nám velmi sympatické, že Česká pojišťovna chce v rámci něj oceňovat nejen tak velké činy, jakými je třeba záchrana života, ale i skutky každodenního hrdinství, kterým je právě to Matějovo. I ty si totiž zaslouží náš velký obdiv a uznání,“ komentuje projekt Barbora Trojak, tisková mluvčí Junáka – českého skauta.

Předání titulu Mladý hrdina proběhlo v úterý 27. 2. 2018 v klubovně 1. oddílu v Mnichově Hradišti za účasti Matějovy rodiny, jeho kamaráda Honzy, skautů, zástupkyně České pojišťovny Ivany Buriánkové i místních novinářů. Matějovi byl předán spolu s titulem i dárek, který doplní jeho sbírku železničních modelů. Matějovým snem totiž je stát se strojvedoucím. Miluje vše, co se točí kolem nádraží, železnic a vlaků. Odmalička sbírá modely a sestavuje si svá vlastní nádraží.

Skautskému oddílu z Mnichova Hradiště, jehož je Matěj členem, věnovala Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace finanční dar na podporu rozvoje vzdělávacích a volnočasových aktivit.