Už podruhé uspořádal filantrop Tomáš Slavata s dětmi z dětského domova cestu na kolech k Baltskému moři. Čtyři chlapci a jedna dívka z dětského domova Tuchlov vyrazili na cestu i s herci z Cirk La Putyka. Cílem cesty je pomoc druhým, ale také snaha dokázat, že děti z dětských domovů umí dávat a nejen přijímat. Tomáš Slavata před samotnou cestou zahájil s dětmi crowdfundingovou sbírku. Společně vybírali peníze na pomoc Denise, která se snaží postarat se o své mladší sourozence, aby nemuseli skončit v dětském domově a pro Miloše, který vyrábí speciální kola pro tělesně postižené děti. Přispěli také Domovu důchodců v Bystřanech. Za nezištnou pomoc a odvahu vydat se na cestu pro dobročinné účely získaly děti z DD Tuchlov ocenění Mladý hrdina.

Během pěti dnů zdolali Nikol (16), Patrik (14), Radek (17), Pepa (15) a Tomáš (22) z Dětského domova Tuchlov 550 kilometrů na kole pod vedením Tomáše Slavaty, kterého doprovodila jeho přítelkyně Pavlína a herci z Cirk La Putyka. Nápad na spojení sportovního zážitku a dobré věci se zrodil minulý rok u dětí v Dětském domově Krompach. Těm se tehdy podařilo vybrat více než 100 000 korun na kompenzační pomůcky pro Domov seniorů v Chrastavě.

 „Po loňské výpravě jsme letos neváhali a dali jsme dohromady další tým dětí z děcáku. Díky loňské medializaci se k nám přidalo i pár známých osobností, které do projektu vnesly úplně nový rozměr. I proto jsme se rozhodli tentokrát se pokusit vybrat 200 000 korun na pomoc Denise, Milošovi a Domovu důchodců v Bystřanech,“ popisuje filantrop Tomáš Slavata. Sportovní vybavení měly děti zajištěné díky Ivu Šormovi a fondu Divoké Husy.

O průběhu celé cesty informoval Tomáš Slavata na Facebooku i na vlastních webových stránkách. Před samotnou Cestou k Baltu pak byla spuštěna sbírka. Z té chtějí děti předat finanční obnos Denise, která se chce postarat o svoje mladší sourozence, aby nemuseli skončit v dětském domově. Peníze jí pomohou složit zálohu na byt a obstarat základní vybavení. Milošovi, který má vlastní firmu na výrobu kol pro postižené děti, by pak rádi obnovili strojové vybavení. Poslední díl z vybrané částky poputuje Domovu důchodců v Bystřanech. Tam směřují i peníze od České pojišťovny. S udělením titulu Mladý hrdina je totiž svázán finanční dar. A ten se děti z Tuchlova rozhodly věnovat právě tomuto domovu pro seniory.

„Jsem ráda, že máme další inspirativní příběh, který můžeme v rámci projektu Mladý hrdina ocenit. Je skvělé, co pětice dětí na Cestě k Baltu dokázala. Ocenění si bezesporu zaslouží a já doufám, že se stanou inspirací a motivací pro další děti a mladé lidi, a to nejen z dětských domovů,“ komentuje předávání ocenění Ivana Buriánková z České pojišťovny. Děti byly oceněny během vysílání na radiu Expres FM, kde dávaly rozhovor společně s ředitelem Dětského domova v Tuchlově, Janem Blažkem.