Projekt České pojišťovny Mladý hrdina má dalšího oceněného. Stal se jím mladý dobrovolný hasič Tomáš z Radešova na Náchodsku, který na konci června zachránil osmasedmdesátiletou ženu z ledového potoka. Ta v něm ležela již několik hodin a byla těžce podchlazená. Tomáš pro její záchranu neváhal riskovat vlastní zdraví, a to i přesto, že měl sám ruku v sádře. Žena navíc uvízla v místě, kde je tok potoka regulován betonovým korytem, čímž byla celá záchranná akce o to složitější. Česká pojišťovna se proto rozhodla chlapce za jeho odvahu ocenit titulem Mladý hrdina.

Při své cestě do školy si, v tu dobu sedmnáctiletý, Tomáš v místním potoce všiml něčeho neobvyklého. Přišel jsem k zábradlí a uviděl ležet starší ženu v potoce. Vedle ní ležela hůl,“ popisuje svůj zážitek. Pokoušel se na ni zavolat, aby se ujistil, zda je žena v pořádku. Ta však na jeho volání nereagovala. „V ten moment mi došlo, že jí musím pomoct. Zahodil jsem batoh, na mobilu jsem začal vytáčet 155 a skočil do potoka za ní. Začala se mi vybavovat všechna školení od Sboru dobrovolných hasičů. Hodně mi to pomohlo, byl jsem klidný a věděl jsem, co bych měl udělat,pokračoval. Tomáš pro ženu skočil z dvoumetrové výšky do betonového koryta regulujícího tok. Sám měl sníženou pohyblivost, protože měl na ruce sádru. I tak se mu ale podařilo seniorku vytáhnout na břeh, kde zahájil resuscitaci. Podle pokynů dispečera záchranné služby poté uvedl ženu do stabilizované polohy a vyčkal na příjezd profesionálů. Z vyjádření zdravotníků vyplývá, že žena ležela v potoce pravděpodobně několik hodin. Naměřili jí tělesnou teplotu pouhých 26 stupňů, což se rovná třetímu stupni hypotermie. Takové podchlazení je závažné a život ohrožující. Žena byla po zajištění základních životních funkcí záchranářským vrtulníkem transportována do nemocnice.

Za tento čin byl Tomáš již v srpnu oceněn starostkou Police nad Metují Idou Jenkovou. A ocenit se ho rozhodla i Česká pojišťovna. „Aktivně hledáme výjimečné příběhy školáků a studentů, které mohou být inspirací pro ostatní. Pomoc v nouzi by měla být samozřejmostí, bohužel kolikrát tomu tak není. Rádi bychom tak prostřednictvím ocenění Mladý hrdina motivovali děti a mladé lidi k tomu, aby vnímali pomoc jako samozřejmou součást fungování ve společnosti. A Tomášův příběh takovou inspirací určitě je,“ komentuje udělení titulu tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Tomáš spolu s oceněním dostal i věcný dar a Sboru dobrovolných hasičů Radešov, jehož je nový Mladý hrdina členem, věnovala Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace finanční dar na podporu dalších aktivit. „Ráda bych vyzvala veřejnost, aby nám dala o podobných činech mladých lidí do 18 let vědět. Učinit tak můžete na webových stránkách projektu Mladyhrdina.cz,“ uzavírá Ivana Buriánková.

Předání titulu Mladý hrdina proběhlo 13. 11. 2017 na Městském úřadě v Polici nad Metují za účasti starostky Idy Jenkové, vedoucího Sboru dobrovolných hasičů Radešov a zástupce České pojišťovny Ivany Buriánkové. Nechyběli ani zástupci Policie České republiky, a to vedoucí územního odboru Náchod plk. Mgr. Radek Bohuslav a tisková mluvčí územního odboru Náchod  por. Mgr. Eva Prachařová.