PREVENCE

PRVNÍ POMOC
Bezvědomí
Bezvědomí je stav, kdy postižený nereaguje na hlasité oslovení ani na jemné zatřesení rameny. Okamžitě je nutné provést tyto úkony:

 

 • Umožnit dotyčnému volné dýchání. Položit ho tedy na záda, mírně mu zaklonit hlavu a ujistit se, zda sám dýchá.
 • Zavolat tísňovou linku 155.
 • Pokud postižený nedýchá, je nutné zahájit okamžitě resuscitaci. Klekněte si zboku postiženého, umístěte zápěstní část dlaně jedné ruky na střed hrudníku postiženého, druhou ruku položte shora a propleťte prsty obou rukou. Propněte svoje ruce v loktech a začněte rytmicky stlačovat hrudník do hloubky 5-6 cm frekvencí 100-200 stlačení za minutu. Po každém stlačení hrudník úplně uvolněte. Operátor na lince 155 nebo metronom v aplikaci vám pomohou dosáhnout správné frekvence. V resuscitaci pokračujte, dokud nedojde k vašemu vystřídání, postižený se nezačne probouzet nebo bránit, nebo pokud se nebudete cítit zcela vyčerpaní.
 • Máte už zkušenosti? Jste vyškolený zachránce? Při resuscitaci střídejte srdeční masáž s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení na 2 vdechy.
 • Pokud postižený dýchá, otočte jej do zotavovací polohy na bok a zkontrolujte, zda jsou dýchací cesty průchodné. Pokud není možné dotyčného na bok otočit, nechte mu zakloněnou hlavu a kontrolujte pravidelnost jeho dechu až do příjezdu záchranné služby.
 • Resuscitace u dětí se v pár bodech liší. U dětí do 1 roku se nezaklání hlava. Resuscitaci zahajte 5 umělými vdechy. Cílem každého je viditelné zvednutí hrudníku dítěte. Hrudník se stlačuje v dolní polovině hrudní kosti. U větších dětí oběma rukama, u předškolních jednou rukou a u batolat dvěma prsty. Frekvence stlačování je 100-120 za minutu. Po každých 30 stlačeních proveďte dva vdechy až do příjezdu záchranné služby.
Dušení
Dušení je stav, kdy vdechnutí cizího tělesa způsobí částečnou nebo úplnou neprůchodnost cest dýchacích.

 • Pokud je postižený při vědomí a kašle, podporujte ho v usilovném kašli a počkejte, zda se jeho stav nezhorší.
 • Postižený není schopen mluvit a kašlat nebo není schopen nadechnutí, potom se k němu postavte z boku, jednou rukou mu podepřete hrudník, předkloňte jej dopředu tak, aby se cizí těleso dostalo ven ústy. Zápěstní hranou druhé ruky proveďte až 5 rázných úderů mezi lopatky. Po každém úderu zkontrolujte, zda nedošlo k uvolněné dýchacích cest. Údery mezi lopatky nepomohly? Stoupněte si za postiženého, rukama obemkněte jeho horní část břicha. Postiženého předkloňte. Jednu ruku zatněte v pěst, druhou ji uchopte a stlačujte prudce nadbřišek směrem k sobě a nahoru. Po každém stlačení zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění dýchacích cest. Údery mezi lopatky či stlačení nadbřišku opakujte, dokud nedojde k uvolnění dýchacích cest nebo ke ztrátě vědomí postiženého.
 • Postižený je v bezvědomí, položte jej na záda a zavolejte záchrannou službu. Postup je stejný jako v případě bezvědomí.
 • Dusící se dítě nad 1 rok věku vyžaduje stejný postup jako dospělí. Neprovádějte žádné pokusy o vypuzení vdechnutého tělesa – mohlo by se dostat hlouběji. Pokud dítě upadne do bezvědomí, postupujte dle instrukcívýše.
Krvácení
Velké krvácení vyžaduje okamžité poskytnutí první pomoci. Včasný zásah může zabránit rozvoji šokového stavu a smrti poškozeného. Pokud je to možné, použijte gumové rukavice (například z autolékárničky).

 • Nejefektivnější metodou je stlačení rány. Zatlačení na zdroj může krvácení i zcela zastavit. Ránu je třeba držet až do příjezdu záchranné pomoci.
 • Krvácejícího položte. Zabráníte tak tomu, že se při pádu na zem poraní.
 • Zavolejte záchrannou službu a sledujte u postiženého vědomí a dýchání.
 • Přímý tlak v ráně mohou školení zachránci nahradit tlakovým obvazem. Nikdy ale nedávejte k ráně tvrdé předměty, např. kámen.
 • Zajistěte postiženému tepelný komfort.
 • Zaškrcovadlo se používá pouze u končetin a pouze v případě, že přímý tlak není schopen krvácení zastavit. Pro bezpečné a účinné použití zaškrcovadla je nutný cvik. Nejlépe je vytvořit ho z pevného materiálu, např. textilního šátku nebo opasku. Optimální šířka je alespoň 5 cm. Zaškrcenou končetinu je třeba znehybnět a zapsat si čas zaškrcení.
 • Krvácení z nosu bez úrazu, tedy spontánní, nejlépe zastavíte stlačením měkké části nosních křídel na 5-10 minut. Pokud se krvácení nezastaví, transportujte dotyčného na Ušní, Nosní, Krční.
 • Krvácení z nosu po úrazu musí vyšetřit lékař. Pokud krvácí z nosu, uší či úst člověk v bezvědomí je ohrožen zatečením krve do dýchacích cest. Měl by být uložen na bok do zotavovací polohy.
 • Vnitřní krvácení nelze ani snadno rozpoznat ani zastavit, postižený má však zpravidla tzv. známky šoku: je bledý, opocený, rychle a mělce dýchá, má zrychlený puls, je neklidný nebo v bezvědomí. Vnitřní krvácení často provází nehody způsobené velkou energií jako např. dopravní nehody. Takto zraněného člověka je třeba tepelně izolovat, položit na záda na rovnou podložku a okamžitě volat záchrannou službu.
Popáleniny
Popáleniny vznikají lokálním účinkem vysoké teploty. Rozdělujeme je do tří kategorií: popáleniny 1. stupně se hojí bez jizev a projevují se začervenáním pokožky a bolením, popáleniny 2. stupně poškozují pokožku i podkožní část a vyznačují se puchýři, vlhkostí kůže, bolestí, popáleniny 3. stupně poškozují všechny vrstvy kůže a podkoží, kůže se vyznačuje výraznou bledostí. Často již nejsou bolesti z důvodů poranění nervových zakončení. Nebezpečné je i popálení dýchacích cest a vdechování zplodin kouře.

 • Přerušte zdroj tepla.
 • Postiženou plochu ihned chlaďte chladnou vodou až do úlevy od bolesti. Popáleniny většího rozsahu chlaďte jen krátkodobě a jednorázově. Hrozí podchlazení.
 • Sejměte zasažený oděv. Pevně lnoucí části oděvu nestrhávejte. Pokud je to možné sejměte všechny předměty zadržující teplo – náušnice, prstýnky, atd.
 • Ochlazené popálené plochy překryjte sterilním krytím.
 • Popáleniny nikdy ničím nemažte. Krémy a masti jsou určené pro léčbu, nikoli pro první pomoc.
 • Záchrannou službu volejte dle závažnosti rozsahem či hloubkou. Volejte ji, pokud dotyčný jeví známky dalšího poranění, má postižené dýchací cesty nebo se nadýchal zplodin.
Úraz
Úrazy vznikají přímým působením hrubé síly na tělo (nárazy, údery, pády…). Závažné jsou tzv. vysokoenergetické úrazy (např. pády z velké výšky, nárazy do překážek).

 • Dbejte na vlastní bezpečnost – pokud se sami zraníte, dotyčnému pomůžete jen těžko.
 • Pátrejte po masívním krvácení – to je třeba zastavit jako první.
 • Zkontrolujte dech a v případě nutnosti zahajte resuscitaci.
 • Dostaňte dotyčného do tzv. úlevové pozice, tedy pozice, která je mu pohodlná a zajistěte mu tepelný komfort.
 • Záchrannou službu volejte vždy, kdy jste byli svědkem závažného úrazu. Mezi závažné úrazy patří poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve a páteře. Dále poranění končetin či ztrátové poranění končetin.
Elektrický proud
Úrazy vznikají v důsledku kontaktu s elektrickým vedením pod napětím nebo při zásahu bleskem. I tady musíte při poskytování první pomoci myslet  na svou bezpečnost.

 • Zasažení proudem o nízkém napětí vede ke vzniku křečí končetinového svalstva, poruše vědomí a k lokálním popáleninám. Postižený není schopen se uvolnit z kontaktu se zdrojem proudu. Zásah proudem vysokého napětí vzniká už jen při přiblížení k vodiči na několik metrů. Důsledkem jsou rozsáhlé popáleniny a další těžká poranění.
 • Přerušte kontakt postiženého se zdrojem elektrického proudu – vypněte spotřebič nebo přerušte kontakt nevodivým předmětem. Nepřibližujte se k postiženému, dokud si nejste jisti přerušením kontaktu.
 • Při bezvědomí postupujte dle návodu výše.
 • Při vzniku popálenin postupujte dle dotyčného návodu výše.
 • Při vzniku úrazu v důsledku pádu postupujte dle dotyčného návodu výše.
 • Osobu po úrazu pravidelně sledujte. Elektrický proud může způsobit poruchu srdečního rytmu, která se může projevit i po několika hodinách. Vždy vyhledejte lékaře. Pokud postižený vykazuje bušení srdce, nevolnost či poruchy vědomí, zavolejte záchrannou službu.
 • Nikdy si při bouřce nelehejte na zem. Nejbezpečnější polohou je dřep. Zavřete oči a zacpěte si uši. Ve skupině osob dodržujte rozestupy minimálně 5 metrů. Nepoužívejte klasické telefonní aparáty „po drátě“. V případě zasažení více osob poskytněte pomoc nejdříve těm, kdo jsou v bezvědomí a nedýchají.
Otrava
K otravě může dojít vdechnutím škodlivé látky či jejím požitím ústy, ale i vstřebáním skrz kůži či sliznici. K otravě také může dojít při uštknutí hadem či kousnutí jedovatého členovce.

 • Při vdechnutí jedovatých látek je nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu, přerušit kontakt s jedovatou látkou a dostat postiženého ze zamořeného prostředí. Volejte 155.
 • Při požití jedovaté látky – vyvolávat zvracení má smysl jen do hodiny od požití jedovaté látky, přičemž postižený musí být při vědomí. Vždy konzultujte s lékařem. U požití chemikálií jako jsou kyseliny nebo louhy či petrolej je vyvolávání zvracení zakázáno! Pokud dotyčný vypil Fridex či metanol, podejte dospělému jedinci 150-200 ml 40% destilátu. Dětem 1,5 ml destilátu zředěného vodou či džusem. V případě poruchy vědomí uložte do zotavovací polohy a zavolejte 155.
 • Po kontaktu kůže či sliznic s jedovatou látkou postižené místo okamžitě oplachujte vodou, velkým množstvím vody, a pozor na kontaminaci míst nepostižených. Oplachujte 15 minut. Totéž platí i při zasažení oka. Nepoužívejte neutralizační činidla. Voda chemikálii dostatečně naředí. Při postižení dýchacích cest, větší části obličeje zavolejte tísňovou linku. Při poranění oka vždy navštivte očního lékaře.
 • Po uštknutí či kousnutí jedovatým živočichem uložte dotyčného do vodorovné polohy a postižené místo chlaďte či opatřete bandážovým obinadlem. Omezte všechny zbytečné pohyby – zpomalíte tím vstřebávání jedu do organismu. Kontrolujte vitální funkce až do příjezdu záchranné služby. Profesionální pomoc je nezbytná – léčbu nelze zajistit doma a postup bývá rychlý.
Podchlazení
Podchlazení je závažný stav, který se projevuje poklesem centrální tělesné teploty a postupným útlumem vědomí, dýchání a oběhu. Pokles centrální tělesné teploty nelze sledovat na normálním teploměru!

 • Zhodnoťte riziko podchlazení. Zkontrolujte vědomí, dýchání a přítomnost svalového třesu.
 • Zkontrolujte, zda dotyčný dýchá, případně zahajte resuscitaci – viz výše v kapitole „Bezvědomí“.
 • Pokud postižený nereaguje ani na hlasité oslovení, je na pohmat studený, ale normálně dýchá, okamžitě zavolejte linku 155, dotyčný je v kritickém stavu.
 • Do příjezdu záchranné služby udržujte volné dýchací cesty, zabraňte dalším ztrátám tepla, např. přikrytím postiženého izotermickou fólií a dekou, a pokud je to možné i izolací od země.
 • Pokud je postižený při vědomí a spavý, případně se třese, urychleně zabraňte další ztrátě tepla, izolujte postiženého od země a přikryjte ho izotermickou folií a dekou, včetně hlavy. Sledujte vědomí a zavolejte 155. Pokud je v blízkosti teplý úkryt, přemístěte tam postiženého, svlečte mokré oblečení a zahajte aktivní ohřívání (zabalení do teplých přikrývek, přikládání lahví s teplou vodou, atd.). Pozor, nikdy nepřikládejte zdroje tepla přímo na kůži. Pokud může postižený pít, podávejte mu teplé a sladké nápoje.
 • Svléct mokré oblečení je důležitou prevencí hypotermie, svlečení je však možné až v teplém úkrytu. V otevřeném terénu je lepší dotyčného tepelně izolovat.
 • Omrzliny jsou lokální postižení kůže a podkožní tkáně a vznikají intenzivním působením chladu. První pomocí je ohřátí vlastním teplem (například v podpaží) a s prsty hýbat. Postiženou část netřít. Pokud se citlivost do 10 minut nevrátí, je třeba volit další postup. Najděte teplý úkryt, sejměte prstýnky, náramky, hodinky a koupejte postiženou končetinu v teplé lázni 37 – 39°C ideálně s dezinfekcí po dobu 30 min až 1 hodinu. Návrat citlivosti je bolestivý. Puchýře nepropichujte. Přikládejte měkké a sterilní obvazy. Vyhledejte lékaře.

Zdroj: Aplikace Záchranka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

158

POLICIE ČR

155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

150

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

112

ČÍSLO TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ

Záchranka

Stáhněte si užitečnou aplikace na www.zachrankaapp.cz.

Pro Android

Stáhněte si užitečnou aplikaci Záchranka na Google Play.

Pro IOS

Stáhněte si užitečnou aplikaci Záchranka na App Store.

Pro Windows

Stáhněte si užitečnou aplikaci Záchranka na Microsoft Store.